Πριν αρχίσετε με το μακιγιάζ των ματιών θα πρέπει να προσδιορίσετε το σχήμα, την θέση και την γραμμή τους. Έτσι, θα μπορέσετε να διορθώσετε τις ατέλειες στα μάτια ώστε να φαίνονται ανοδικά ή οριζόντια ή με ισορροπημένο βάθος ή να μοιάζουν όσο πιο πολύ γίνεται με το αμυγδαλωτό σχήμα.

Τα λεπτά φρύδια ταιριάζουν σε γυναίκες με μικρό μέτωπο, φυσικά λεπτά και αραιά φρύδια ή σε αυτές που τα μάτια τους έχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Από την άλλη μεριά, τα εντονότερα και πυκνά φρύδια ταιριάζουν σε γυναίκες με μεγάλη μύτη σε σχέση με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, είτε σε αυτές που τα μάτια τους έχουν μεγάλη απόσταση.

Επίσης, σε ένα στρογγυλό πρόσωπο ταιριάζουν τα φρύδια με γωνίες, τα οποία τείνουν να προσθέσουν αυτό που του λείπει. Αντίθετα, σε ένα τετράγωνο πρόσωπο πηγαίνουν περισσότερο τα καμπυλωτά φρύδια.

Η αρχή των φρυδιών (εσωτερικό άκρο) βρίσκεται στην προέκταση της νοητής ευθείας γραμμής, που περνά από τα πτερύγια της μύτης και την εσωτερική γωνία των ματιών .

  • Το ψηλότερο σημείο του τόξου των φρυδιών, πρέπει να βρίσκεται πάνω στην ευθεία, που περνά από το πτερύγιο της μύτης και την εξωτερική άκρη της κόρης ή της ίριδας του ματιού .

  • Το εξωτερικό άκρο τους βρίσκεται στην προέκταση της νοητής ευθείας γραμμής που περνά από τα πτερύγια της μύτης και την εξωτερική γωνία των ματιών .

  • Η αρχή και το τέλος των φρυδιών βρίσκονται περίπου στην ίδια οριζόντια ευθεία ή το εξωτερικό άκρο τους να βρίσκεται ψηλότερα από το εσωτερικό για να χαρακτηρίζονται από ανοδικότητα.

Τα ωραία όμως φρύδια , δεν αρκεί να είναι μόνο καλοσχηματισμένα, θα πρέπει να παρουσιάζουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, που έχουν σχέση με το πάχος και την πυκνότητά τους.

  • Τα φρύδια πρέπει να είναι πιο πλατιά στην αρχή και να λεπταίνουν σταδιακά και ομοιόμορφα προς το τέλος.

  • Η πυκνότητα των τριχών να είναι ομοιόμορφη σε όλο το μήκος τους.

  • Οι τρίχες να έχουν κανονικό μήκος – ούτε μακριές αλλά ούτε και κοντές.